• Σχόλιο του χρήστη 'SPYRIDON D. TSAMAIDIS' | 21 Απριλίου 2010, 12:41

    Για την προστασία απο φωτιές, να δίδεται κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, το δικαίωμα σε Εταιρεία παραγωγής ΒΙΟΜΑΖΑΣ, να συλλέγει τα υπολείμματα ξύλων κλπ, με την υποχρέωσι 24ωρου φύλαξης ή άμεσης ειδοποίησης για τυχόν πυρκαϊά. Η διάρκεια σύμβασης και τα δικαιώματα/υποχρεώσεις να συζητηθούν με τις υπάρχουσες εταιρείες βιομάζας.