• Σχόλιο του χρήστη 'Μάρκος Γκουβάς' | 9 Νοεμβρίου 2020, 10:59

    Έχοντας υπόψη τη μεγάλη ανάγκη: 1. Διατήρησης των θέσεων εργασίας των τοπικών πληθυσμών. 2. Μείωσης της δασικής βιομάζας (ιδιαίτερα της νεκρής, της συσσωρευμένης εξαιτίας νεκρώσεων δέντρων από πυρκαγιές και επιδημίες εντόμων), με σκοπό τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς πρωτίστως στα δάση μαύρης πεύκης και ελάτης. 3. Ελαχιστοποίησης των ελεγχόμενων καύσεων γεωργικών υπολειμμάτων. 4. Μείωσης της πίεσης εξεύρεσης δημόσιας γης προς εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, για να σταματήσει εδώ και τώρα η αλλοίωση του ελληνικού φυσικού τοπίου. 5. Ελαχιστοποίησης της πυκνότητας του εναέριου δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, του υπεύθυνου για πάμπολλες ενάρξεις αγροτοδασικών πυρκαγιών. Επιβάλλεται: 1. Η διατήρηση της λειτουργίας των υπαρχόντων εργοστασίων σε Μεγαλόπολη και Δυτική Μακεδονία, ως ατμοηλεκτρικών σταθμών καύσης φυσικού αερίου, αλλά και οργανικής ουσίας προερχόμενης από τους καθαρισμούς των ελληνικών δασών και τις καλλιεργητικές εργασίες στις γεωργικές εκτάσεις. 2. Η μετατροπή των ορυχείων και των υπόλοιπων άχρηστων υπαίθριων χώρων αυτών σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.