• Σχόλιο του χρήστη 'Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας' | 9 Νοεμβρίου 2020, 21:47

    Φλώρινα, 9 Νοεμβρίου 2020 Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας- Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δυτικής Μακεδονίας Συμμετοχή στην πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης του Master Plan απολιγνιτοποίησης Πρόταση για τους νέους της Περιφέρειας. Καινοτομία, επιχειρηματικότητα, Startups Είναι γεγονός ότι παρόλο που η Δυτική Μακεδονία αποτελούσε τον ενεργειακό πυλώνα της Ελλάδας δεν μπόρεσε να αποτρέψει την διεύρυνση του ποσοστού της ανεργίας και ιδιαίτερα στον νεανικό πληθυσμό, δεδομένο που αποκαλύπτει τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την λεγόμενη “μονοκαλλιέργεια¨ της ενέργειας. Η αύξηση της ανεργίας των νέων στη Δυτική Μακεδονία έχει φτάσει σε ιδιαίτερα κρίσιμα επίπεδα που απαιτούν επείγουσα προσοχή. Εκατοντάδες ειδικευμένοι νέοι δεν έχουν πρόσβαση σε οικονομικές ευκαιρίες λόγω του τόπου που ζουν. Αυτή η κατάσταση αυξάνει την αστάθεια και ανατρέπει την οικονομική ανάπτυξη καθώς περιορίζει την ικανότητα των νέων να συνεισφέρουν στην οικονομία οδηγώντας παράλληλα στην φυγή των νέων και ιδιαίτερα όσων έχουν υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού. Η βασική πρόταση μας για την Νεολαία στην Δυτική Μακεδονία είναι η δημιουργία ενός Youth Innovation Hub (YIH) θα παρέχει 2 βασικές υπηρεσίες στην περιφέρεια: 1. Έναν Επιχειρηματικό Επιταχυντή (Business Accelerator) me στόχο την δημιουργία χώρου καινοτομίας, εκκόλαψης και υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών με παράλληλη παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης για επίδοξους νέους επιχειρηματίες με στόχο τη δημιουργία επιτυχημένων εταιρειών που παράγουν πλούτο και θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με εθνικό και ευρωπαϊκό προσανατολισμό. 2. Μία βασική υπηρεσία κατάρτισης σε θέματα τεχνολογικών δεξιοτήτων, ένταξης στην ψηφιακή εργασία (microwork) σε νέους και δίνοντας ευκαιρίες καταπολέμησης της ανεργίας και αντιστροφής του brain drain σε brain gain. Η λειτουργία της πρότασης βασίζεται στο μοντέλο της Κοινωνικής Οικονομίας και στη λογική της επανεπένδυσης στην τοπική κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας και χρηματοδότησης επιτυχημένων και καλών πρακτικών. Παράλληλα, η πρόταση θα βασίζεται σε καλές και επιτυχημένες πρακτικές αντίστοιχων μονάδων που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελεί εμβληματικό σημείο αναφοράς για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την νεολαία.