• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΡΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μελετητές ΕΠΕ' | 10 Νοεμβρίου 2020, 15:22

    Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας, κρίνουμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψη σας, ως ανάδοχοι της μελέτης Ανάλυσης Απαιτήσεων και Επενδυτικών Επιλογών του Έργου "Πρωτοβουλία για τη βελτίωση των διασυνοριακών μεταφορών διαμέσου νέου σιδηροδρομικού συνδέσμου (CB railway) προς Κρυσταλλοπηγή και Pogradec, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERREG IPA CBC EΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020", με εργοδότη την ΟΣΕ Α.Ε., τα βασικά δεδομένα και τις διαμορφούμενες αναπτυξιακές προοπτικές που έχουν εξετασθεί κατά τη διερεύνηση των εναλλακτικών διατάξεων επέκτασης της σιδηροδρομικής δικτύωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τόσο ως προς τη βελτίωση της προσβασιμότητας επιμέρους γεωγραφικών ενοτήτων της Περιφέρειας αναφορικά με την υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια, όσο και ως προς τη διεύρυνση των δυνητικών προοπτικών ανάπτυξης του συνόλου της Περιφέρειας, όπως αυτές θα προκύψουν με την υλοποίηση του ελλείποντος συνδέσμου μεταξύ των σιδηροδρομικών δικτύων Ελλάδας και Αλβανίας. Με την πραγματοποίηση αυτής της σύνδεσης επιτυγχάνεται διευρυμένη σιδηροδρομική εξυπηρέτηση της Περιφέρειας, με αύξηση του εντός αυτής αναπτύγματος της υπάρχουσας σιδηροδρομικής δικτύωσης κατά 70 - 90χλμ, αναλόγως της τελικά επιλεχθεισόμενης προτιμητέας διάταξης του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ παράλληλα διευρύνεται ο οικονομικός ορίζοντας των εντός της Περιφέρειας δραστηριοτήτων στο χώρο των Δυτικών Βαλκανίων. Ταυτόχρονα, διαμορφώνονται συνθήκες ανάπτυξης διαμετακομιστικού διαδρόμου μεταφορών, διαμέσου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα διασυνδέει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και όμορων χωρών της Βαλκανικής Χερσονήσου, (περιλαμβανομένης της Τουρκίας)με την Ιταλία και παραπέρα με τη λοιπή Δυτική Ευρώπη, διαμέσου διαπόρθμευσης της Αδριατικής (θαλάσσια σύνδεση Durres - Bari) κατ΄ επέκταση της σιδηροδρομικής διασύνδεσης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου με το Δυρράχιο της Αλβανίας (στη γενική πορεία όδευσης της αρχαίας Εγνατίας Οδού). Για λόγους περιορισμού του μεγέθους της παρούσας συμμετοχής στη διαβούλευση του ΣΔΑΜ, ώστε να προβάλλεται εναργώς η τιθέμενη σε αυτήν διάσταση, επιλέχθηκε να παρουσιαστεί σε ξεχωριστό Παράρτημα (που συνυποβάλλεται με την παρούσα στην Επιτροπή του ΣΔΑΜ) μια αναλυτικότερη παρουσίαση της μέχρι σήμερα προόδου της μελέτης, συνοδευόμενη από κατατοπιστικό χάρτη περιγραφής των προς αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών διάρθρωσης του σιδηροδρομικού δικτύου εντός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τόσο σε βραχυπρόθεσμη προοπτική προς άμεση υλοποίηση, όσο και σε μακροπρόθεσμη (οραματική) επιλογή για την εντός της ελληνικής επικράτειας διάρθρωση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Ο ανάδοχος μελετητής παραμένει στη διάθεση της Επιτροπής για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση και υποστήριξη της ιδιαίτερα κρίσιμης για τη Δυτική Μακεδονία προσπάθειας την οποία έχει επωμισθεί. Για τη ΔΡΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μελετητές ΕΠΕ, Κωνσταντίνος Ζέκκος Πολιτικός Μηχανικός & Συγκοινωνιολόγος Γενικός Διευθυντής