• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Ευαγγέλου' | 20 Νοεμβρίου 2020, 13:42

    Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 22 της Ευρωπαϊκής Oδηγίας των Aποβλήτων για τα βιολογικά απόβλητα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα βιολογικά απόβλητα είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων. Εντούτοις, το νέο Ελληνικό νομοσχέδιο δεν φαίνεται να εισάγει κάποια υποχρέωση όσο αφορά την χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων σε όλες τις οικοδομές, πλην τα σχολεία! Στο νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να εξεταστεί η σοβαρή αυτή έλλειψη και αυτό να συμπληρωθεί κατάλληλα.