Άρθρο 25 Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες (παρ. 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Προστίθεται άρθρο 27Α στο ν. 4042/2012 ως εξής:

«Άρθρο 27Α

Χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές μονάδες

 1. Από 1ης.9.2021 κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτει κάδους ή περιέκτες σε συγκεκριμένα σημεία του σχολικού συγκροτήματος για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων των ακόλουθων ρευμάτων, με σκοπό την ανακύκλωση:

α) απόβλητα συσκευασιών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10Β του ν. 2939/2001 (Α’ 179),

β)  βιοαπόβλητα, και

γ) έντυπο χαρτί.

 1. Αρμόδιοι για τη συλλογή των αποβλήτων της παρ. 1 είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ βαθμού, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 10Β του ν. 2939/2001.»
 • 24 Νοεμβρίου 2020, 07:43 | Συμεών Καραγαβριηλίδης

  Με τα βιοαπόβλητα είναι δύσκολο να λειτουργήσει, αφού μιλάμε βέβαια για κάδο κλειστού τύπου, καφέ, συλλογής οργανικών. Ακόμη κι αν βρεθεί κατάλληλος χώρος σε κάθε αυλή σχολείου και γίνει σωστός διαχωρισμός από τα παιδιά και/ή τους εκπαιδευτικούς και η συλλογή με κατάλληλα αυτοκίνητα γίνει π.χ. 2 φορές την εβδομάδα, πού θα μεταφέρει τον Σεπτέμβριο του 2021 τα υλικά ο Δήμος; Σε ποια αδειοδοτημένη μονάδα και σε ποια απόσταση; Στην περιοχή μου, για παράδειγμα, μιλάμε για 60 σχολεία… Νομίζω πως ειδικά τα βιοαπόβλητα θα πρέπει να ξεκινήσουν πιλοτικά κι όχι με υποχρεωτική εφαρμογή, σε μονάδες όπου υπάρχει ενδιαφέρον και περιβαλλοντικές ομάδες για υποστήριξη.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 13:42 | Γιώργος Ευαγγέλου

  Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 22 της Ευρωπαϊκής Oδηγίας των Aποβλήτων για τα βιολογικά απόβλητα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα βιολογικά απόβλητα είτε διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων.
  Εντούτοις, το νέο Ελληνικό νομοσχέδιο δεν φαίνεται να εισάγει κάποια υποχρέωση όσο αφορά την χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων σε όλες τις οικοδομές, πλην τα σχολεία!
  Στο νέο νομοσχέδιο θα πρέπει να εξεταστεί η σοβαρή αυτή έλλειψη και αυτό να συμπληρωθεί κατάλληλα.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 13:27 | Γιώργος Ευαγγέλου

  Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Oδηγίας των Aποβλήτων, τα κράτη μέλη καθιερώνουν χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί και, από 1ης Ιανουαρίου 2025,τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η οδηγία δεν αναφέρει ότι οι συσκευασίες είναι η μόνη πηγή των πιο πάνω ρευμάτων.
  Εντούτοις, το νέο Ελληνικό νομοσχέδιο δεν φαίνεται να εισάγει κάποια υποχρέωση όσο αφορά: (1) τόσο την χωριστή διαλογή ανακυκλώσιμων ρευμάτων για τις παλιές οικοδομές, (2) όσο και την ανακύκλωση ρευμάτων πλαστικού, χαρτιού, μετάλλου, γυαλιού πέραν από αυτές που προέρχονται από συσκευασίες (πλην τα σχολεία για το χαρτί).
  Ως εκ τούτου, οι πιθανές ελλείψεις στο νομοσχέδιο θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς και αυτό να συμπληρωθεί κατάλληλα.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».