• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Αλευρίτου' | 20 Νοεμβρίου 2020, 19:07

    1. Το εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, θα πρέπει να στοχεύει στην συμμετοχή των μαθητών, να ευνοεί την διάδραση, έχει χαρακτήρα βιωματικό 2. θα μπορούσαν να διοργανώνονται πανελλήνιοι διαγωνισμοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενοι από απονομή βραβείων αριστείας σχετικά με την δράση μείωσης των αποβλήτων 3. Θα ήταν ιδανική η χρήση των μέσων νέας τεχνολογίας και πληροφορικής για την ενημέρωση-εκπαίδευση-διαδραστική συμετοχή των μαθητών, με την μορφή gamification που θα συνδυάζει μάθηση και διασκέδαση (edutainment) Για το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό γενικότερα, οι δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης θα πρέπει να είναι μόνιμες και, με κατάλληλους τρόπους, να επιδιώκουν την συμμετοχή-κινητοποίηση των ατόμων Η δημόσια τηλεόραση θα μπορούσε και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, με κατάλληλα προγράμματα ειδικά δημιουργημένα για τις διάφορες ηλικιακές ομόδες θεατών