Άρθρο 12 Πρόληψη αποβλήτων τροφίμων (παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Προστίθεται νέο άρθρο 23Α στο ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως εξής:

«Άρθρο 23Α

Πρόληψη αποβλήτων τροφίμων

Για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σε θέματα πρόληψης δημιουργίας των αποβλήτων τροφίμων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

α) εκπονεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε θέματα σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων,

β) καταρτίζει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων,

γ) συνάπτει εθελοντικές συμφωνίες για την προώθηση διαρκούς διαλόγου και συνεργασίας με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς.».

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 19:07 | Ελένη Αλευρίτου

  1. Το εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και
  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την πρόληψη της σπατάλης
  τροφίμων, θα πρέπει να στοχεύει στην συμμετοχή των μαθητών, να ευνοεί
  την διάδραση, έχει χαρακτήρα βιωματικό

  2. θα μπορούσαν να διοργανώνονται πανελλήνιοι διαγωνισμοί της
  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδευόμενοι από απονομή
  βραβείων αριστείας σχετικά με την δράση μείωσης των αποβλήτων

  3. Θα ήταν ιδανική η χρήση των μέσων νέας τεχνολογίας και πληροφορικής
  για την ενημέρωση-εκπαίδευση-διαδραστική συμετοχή των μαθητών, με την
  μορφή gamification που θα συνδυάζει μάθηση και
  διασκέδαση (edutainment)

  Για το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό γενικότερα, οι δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης θα πρέπει να είναι μόνιμες και, με κατάλληλους τρόπους, να επιδιώκουν την συμμετοχή-κινητοποίηση των ατόμων
  Η δημόσια τηλεόραση θα μπορούσε και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, με κατάλληλα προγράμματα ειδικά δημιουργημένα για τις διάφορες ηλικιακές ομόδες θεατών

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».