• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Σωτηρίου' | 21 Νοεμβρίου 2020, 07:26

    ... Τροποποιείται η περ. α) της παρ. 1, προστίθεται περ. ε) στην παρ. 2, προστίθεται νέα παρ. 4 στο άρθρο 10 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:... Αδιανόητη παθογένεια και απόδειξη μη ορθολογικής διοίκησης, διαπλοκής και ανευθυνότητας. Ξαναγράψατε από την αρχή το άρθρο/παράγραφο - όπως έχουμε ζητήσει εδώ και πολλά χρόνια - και καταργήστε τις παλιές και ισχύουσες διατυπώσεις