• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Αντύρα' | 21 Νοεμβρίου 2020, 09:48

    1) Στό άρθρο 29, 1. & 2. δεν υπάρχει πρόβλεψη για το μέγεθος του απαραίτητου χώρου (ανά ρεύμα) σε αναλογία/αντιστοιχία των κατοίκων της συγκεκριμένης οικοδομής. Π.χ. μια οικοδομή με δυνητική φιλοξενία 10 ατόμων θα έχει τον ίδιο χώρο με οικοδομή δυνητικής φιλοξενίας 80 ατόμων? 2) Γιατί στις υφιστάμενες οικοδομές περιορίζεστε στην απαίτηση μόνο 2 ρευμάτων? Για ουσιαστική λύση/τομή στην σωστή κατεύθυνση θα πρέπει η απαίτηση να είναι σε 4 ρεύματα όπως και στο 1.,