Άρθρο 29 Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων (παρ. 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

Προστίθεται νέο άρθρο 44Ε στο ν. 4042/2012 (Α’ 24) ως ακολούθως:

«Άρθρο 44Ε

Χώρος συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων σε κτίρια

 1. α) Σε όλα τα νέα κτίρια, για τα οποία εκδίδεται άδεια δόμησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλος χώρος, ανοιχτός ή κλειστός εντός ή εκτός του κτιρίου, για τη συλλογή και αποθήκευση των αποβλήτων, προσβάσιμος από τον δρόμο για την αποκομιδή.

β) Ο χώρος της περ. α’ πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας, ώστε να αποθηκεύει τουλάχιστον τέσσερα (4) ρεύματα αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες, τα οποία παράγονται από τους χρήστες του κτιρίου.

 1. Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρέπει να εξασφαλισθεί κοινόχρηστος χώρος εντός ή εκτός του κτιρίου για τη συλλογή και αποθήκευση τουλάχιστον δύο (2) ρευμάτων αποβλήτων, για την τοποθέτηση κατάλληλων περιεκτών αποβλήτων.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι προδιαγραφές καταλληλότητας των χώρων, καθώς και των περιεκτών των αποβλήτων των παρ. 1 και 2 και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2.».
 • 24 Νοεμβρίου 2020, 07:09 | Συμεών Καραγαβριηλίδης

  Να γίνει 4 ρεύματα και για τις υφιστάμενες οικοδομές, με πρόβλεψη ώστε να αναλογούν άτομα ή διαμέρισμα ανά χωρητικότητα κάδου, ώστε μια πολυκατοικία 30 διαμερισμάτων να τοποθετεί κάδους 660 λίτρων και μια 5 διαμερισμάτων 240 λίτρων και η καθημερινή διαχείριση να ανατίθεται με διάταξη στον διαχειριστή ή στην εταιρία διαχείρισης. Σε κάθε οικοδομή υπήρχε η υποχρέωση για τοποθέτηση πράσινου κάδου για ΑΣΑ αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε και όλοι θέλουν τον κάδο μακριά γιατί είναι βρώμικος…

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 19:28 | Μαρία Πανανού

  Δεν υπάρχει πρόβλεψη, στο αρθρο 29, 1 & 2 για το πού θα συλλέγονται τα απόβλητα από το κλάδεμα και το καθαρισμό αυλών και ιδιωτικών κήπων, τόσο στις νέες οικοδομές όσο και στις παλιές.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 09:48 | Αθηνά Αντύρα

  1) Στό άρθρο 29, 1. & 2. δεν υπάρχει πρόβλεψη για το μέγεθος του απαραίτητου χώρου (ανά ρεύμα) σε αναλογία/αντιστοιχία των κατοίκων της συγκεκριμένης οικοδομής. Π.χ. μια οικοδομή με δυνητική φιλοξενία 10 ατόμων θα έχει τον ίδιο χώρο με οικοδομή δυνητικής φιλοξενίας 80 ατόμων?

  2) Γιατί στις υφιστάμενες οικοδομές περιορίζεστε στην απαίτηση μόνο 2 ρευμάτων? Για ουσιαστική λύση/τομή στην σωστή κατεύθυνση θα πρέπει η απαίτηση να είναι σε 4 ρεύματα όπως και στο 1.,

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».