• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Πανανού' | 22 Νοεμβρίου 2020, 19:28

    Δεν υπάρχει πρόβλεψη, στο αρθρο 29, 1 & 2 για το πού θα συλλέγονται τα απόβλητα από το κλάδεμα και το καθαρισμό αυλών και ιδιωτικών κήπων, τόσο στις νέες οικοδομές όσο και στις παλιές.