• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΒΟΝΑΖΟΥΝΤΑΣ' | 23 Νοεμβρίου 2020, 14:08

    ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38.3.γ ΕΧΕΙ ΟΡΘΩΣ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΚΑ 160104* ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ΚΑΘΩΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΚΑ ΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ: ΑΠΟ, Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν επίσης και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με κωδικούς ΕΚΑ 16 02 11*, 160104*, 16 02 13*, 20 01 21*, 20 01 23* και 20 01 35*, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος. ΣΕ Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν επίσης και για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) καθώς και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) με κωδικούς ΕΚΑ 16 02 11*, 160104*, 16 02 13*, 20 01 21*, 20 01 23* και 20 01 35*, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος.