• Σχόλιο του χρήστη 'Συμεών Καραγαβριηλίδης' | 24 Νοεμβρίου 2020, 07:43

    Με τα βιοαπόβλητα είναι δύσκολο να λειτουργήσει, αφού μιλάμε βέβαια για κάδο κλειστού τύπου, καφέ, συλλογής οργανικών. Ακόμη κι αν βρεθεί κατάλληλος χώρος σε κάθε αυλή σχολείου και γίνει σωστός διαχωρισμός από τα παιδιά και/ή τους εκπαιδευτικούς και η συλλογή με κατάλληλα αυτοκίνητα γίνει π.χ. 2 φορές την εβδομάδα, πού θα μεταφέρει τον Σεπτέμβριο του 2021 τα υλικά ο Δήμος; Σε ποια αδειοδοτημένη μονάδα και σε ποια απόσταση; Στην περιοχή μου, για παράδειγμα, μιλάμε για 60 σχολεία... Νομίζω πως ειδικά τα βιοαπόβλητα θα πρέπει να ξεκινήσουν πιλοτικά κι όχι με υποχρεωτική εφαρμογή, σε μονάδες όπου υπάρχει ενδιαφέρον και περιβαλλοντικές ομάδες για υποστήριξη.