• Σχόλιο του χρήστη 'Συμεών Καραγαβριηλίδης' | 24 Νοεμβρίου 2020, 07:09

    Να γίνει 4 ρεύματα και για τις υφιστάμενες οικοδομές, με πρόβλεψη ώστε να αναλογούν άτομα ή διαμέρισμα ανά χωρητικότητα κάδου, ώστε μια πολυκατοικία 30 διαμερισμάτων να τοποθετεί κάδους 660 λίτρων και μια 5 διαμερισμάτων 240 λίτρων και η καθημερινή διαχείριση να ανατίθεται με διάταξη στον διαχειριστή ή στην εταιρία διαχείρισης. Σε κάθε οικοδομή υπήρχε η υποχρέωση για τοποθέτηση πράσινου κάδου για ΑΣΑ αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε και όλοι θέλουν τον κάδο μακριά γιατί είναι βρώμικος...