• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Χατζηγιαννάκης' | 24 Νοεμβρίου 2020, 14:44

    Επί του άρθρου 43: Με την προσθήκη της παρ. 2 φαίνεται ότι τα ΠΕΣΔΑ εκπονούνται από το Υπουργείο, αφού στην παρ. 1 στην οποία παραπέμπει αναφέρεται ότι τα σχέδια εκπονούνται από το Υπουργείο. Προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες, αφού τα ΠΕΣΔΑ εκπονούνται από τους ΦοΔΣΑ, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί το άρθρο 35 του Ν. 4042/2012 και να επανέλθει η διάταξη της παρ. 2 περ. β', που ίσχυε προ του Κλεισθένη.