• Σχόλιο του χρήστη 'Πολιτικός συνδυασμός "Για την κοινότητα Μεσολογγίου"' | 4 Δεκεμβρίου 2020, 08:54

    Καλό είναι να θεσμοθετηθεί οι Σχολικές επιτροπές να μπορούν να συνάπτουν συμβόλαια συνεργασίας με επιχειρήσεις του χώρου της ανακύκλωσης. Μέσω της σχολικής επιτροπής θα μπορούσαν να πωλούνται τα χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί και το αλουμίνιο που θα συγκεντρώνουν οι μαθητές και έτσι να υπάρχουν έσοδα για τα σχολεία. Αυτό θα αποτελούσε ένα επιπλέον κίνητρο για τους μαθητές και τους γονείς τους εκτός από το κίνητρο της σωτηρίας του πλανήτη και της εξοικονόμησης πόρων.