• Σχόλιο του χρήστη 'Πάνος Καρράς' | 28 Απριλίου 2010, 13:58

    Ορθώς για τη Β’ Ζώνη Υμηττού περιλαμβάνονται αυστηρότερες διατάξεις. Αυτό που δεν δείχνει λογικό είναι ο αυστηρός καθορισμός της αρτιότητας των 40 στρεμμάτων, ειδικά για την εκπαίδευση. Οι λόγοι είναι: 1) Η μεγάλη διασπορά των ιδιοκτησιών δεν δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή και τον ΟΣΚ να συγκεντρώσουν το απαραίτητο minimum προκειμένου να εγκαταστήσουν υποδομές εκπαίδευσης. Επομένως, στην πράξη η διάταξη καταργεί τη χρήση την οποία δείχνει σε πρώτη ανάγνωση να διατηρεί. Ένα τόσο υψηλό όριο είναι ισότιμο με το να απαγορευτεί πλήρως η εκπαίδευση ως χρήση γης στη Β Ζωνη. 2) Το μεγάλο όριο των 40 στρεμμάτων δείχνει να ευνοεί συγκεκριμένα μεγάλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που ήδη έχουν τεράστιες εγκαταστάσεις και συγκεντρώνουν όχι μόνο μεγάλη έκταση οικοπέδων, αλλά και μεγάλη κάλυψη. Ένα μικρότερο εκπαιδευτήριο εκ των πραγμάτων αποκλείεται να εγκατασταθεί καθώς δεν μπορεί να συγκεντρώσει το όριο των 40 στρεμμάτων. Πολλώ μάλλον ο ΟΣΚ, οπότε είναι σαν να αποκλείετε με αυτό τον τρόπο τα δημόσια σχολεία από τη ζώνη και να αφήνετε μόνο τα ιδιωτικά μεγαθήρια. 3) Δεν είναι κατανοητός ο στόχος της συγκεκριμένης διάταξης, από τη στιγμή που οι μεγάλες μονάδες στη Ζώνη Προστασίας έχουν ήδη χτιστεί υπερβαίνοντας κατά πολύ τους συντελεστές δόμησης 0,2 και κάλυψης 15%. Θα ήταν προτιμότερο να διατηρηθεί η αρτιότητα χαμηλά, στα 10 ή 15 στρέμματα και να αποκλειστούν ΟΛΕΣ οι παρεκκλίσεις που φτάνανε τον ΣΔ ακόμα και στο 0,3(!). Με αυτό τον τρόπο το ΥΠΕΚΑ θα έδινε κίνητρο για ανέγερση μικρών, βιοκλιματικών εγκαταστάσεων εκπαίδευσης στις πεδινές περιοχές της Β’ Ζώνης κάτι που εν τέλει είναι προς το συμφέρον των παιδιών που θα φοιτήσουν σε ήπιας ανάπτυξης περιβάλλον. Εν τέλει, θα πρότεινα ειδικά για την εκπαίδευση να μειωθεί η αρτιότητα σε 10 ή 15 στρέμματα και να καταργηθεί σαφώς κάθε παράθυρο παρέκκλισης των συντελεστών 0,2 και 15%. Κάτι τέτοιο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, ενώ παράλληλα δίνει την ήπια ανάπτυξη που επιθυμεί το ΥΠΕΚΑ κατά το πνεύμα του συγκεκριμένου ΠΔ. Παραμονή της αρτιότητας στα 40 στρέμματα δείχνει φωτογραφικά να ευνοεί τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια-μαμουθ που έχουν ανεγερθεί και τόσο έχουν τραυματίσει τη Β’ Ζώνη. Με εκτίμηση, Δρ Πάνος Καρράς Εκπαιδευτικός