• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ' | 12 Ιουλίου 2010, 09:40

    Παρ.7: Τα θέματα ιδιοκτησίας, εκτός από το έννομο συμφέρον, είναι δυνατόν να υποβοηθούν στην εξέταση οριακών περιπτώσεων. Π.χ. αν μια έκταση είναι ιδιόκτητη, τότε δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδική (υποθέτω ότι οι ΕΠ.Ε.Α θα εξετάζουν και το χορτολιβαδικό χαρακτήρα των εκτάσεων). Θεωρώ απίθανο, με δεδομένο το συνολικό αριθμό τουλάχιστον των δασολόγων που υπηρετούν στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα -περίπου 1.000- οι ΕΠ.Ε.Α. να καταφέρουν να εξετάσουν έγκαιρα τις χιλιάδες των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Κι αυτό επειδή το λιγοστό προσωπικό των δασικών υπηρεσιών ταυτόχρονα θα ασχολείται: α) με τις τρέχουσες εργασίες πλην Δασικών Χαρτών (π.χ. Πράξεις Χαρακτηρισμού) β) με την επίβλεψη μελετών Δασικών Χαρτών σε εξέλιξη γ) με τη συμμετοχή σε Ε.Ε.Δ.Α. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής στις ΕΠΕΑ και ιδιωτών δασολόγων, μελών του ΓΕΩΤΕΕ, κατ΄αντιστοιχία με τους δικηγόρους, με μοναδικό κώλυμα την τυχόν συμμετοχή τους στις μελέτες κατάρτισης των Δασικών Χαρτών.