• Σχόλιο του χρήστη 'Λευτέρης Καραπιδάκης' | 12 Ιουλίου 2010, 16:32

    Μήπως πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα τι θα γίνεται με τις κηρυγμένες ως αναδασωτέες εκτάσεις; Δεδομένου ότι σήμερα δεν εκδίδονται πράξεις χαρακτηρισμού για εκτάσεις που εμπίπτουν σε αναδασωτέες εκτάσεις τι θα γίνει μετά τη ανάρτηση των δασικών χαρτών; θα μπορούν οι πολίτες να ασκούν αντιρρήσεις σε εκτάσεις οι οποίες αποτυπώνονται στους δασικούς χάρτες ως (δασικές) αναδασωτέες; Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις είτε λόγω λανθασμένης οριοθέτησης είτε λόγω λανθασμένης εκτίμησης στοιχείων (πλάνη) έχουν συμπεριληφθεί ως αναδασωτέες και εκτάσεις οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια κήρυξης. Βέβαια ο Ν.3698/2008 κάνει μια προσπάθεια για επανεξέταση και μερική ή και ολική άρση κήρυξης, αλλά πολλοί δασάρχες δεν παραπέμπουν εύκολα (και σχεδόν ποτέ) τέτοιες υποθέσεις στις επιτροπές, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες που πράγματι έχουν μη δασικές εκτάσεις μέσα σε αναδασωτέες περιοχές εκτάσεις χωρίς όμως να πληρούνται τα κριτήρια, να βρίσκονται εγκλωβισμένοι μη έχοντας καμία επιλογή απόδοσης του μη δασικού χαρακτήρα στην έκταση τους: Μήπως πρέπει να διευκρινιστεί αν οι επιτροπές εξέτασης για του δασικούς χάρτες θα πρέπει να εξετάζουν αυτές τις περιπτώσεις, αφού σε πολλές δε περιπτώσεις όταν έγινε η κήρυξη οι ενδιαφερόμενοι σε κάθε περίπτωση πολίτες, είχαν πλήρη άγνοια και το πρόβλημα βρέθηκε πολύ αργότερα μπροστά τους όταν είχαν παρέλθει τα χρονικά διαστήματα ασκήσεως οποιασδήποτε αντίρρησης.