• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Νάκος' | 12 Ιουλίου 2010, 20:22

    Προτείνω τη δημιουργία ειδικού κωδικού με ονομασία π.χ. "Γαλάζιο Ταμείο" που θα ενσωματωθεί ως διακριτό σκέλος στο "Πράσινο Ταμείο" και το οποίο θα χρηματοδοτείται από την είσπραξη των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο 13 το Ν. 3199/2003. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται μαζί με οποιοδήποτε συναφή χρηματικό πόρο προτείνω να αποδίδεται σε ΟΤΑ για την εκτέλεση καινοτόμων έργων ή δράσεων διαχείρισης υδάτων. Η επιλογή του έργου θα γίνεται ύστερα από εισήγηση ομάδας αξιολόγησης που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους ΟΤΑ, Διοίκησης, ειδικών επιστημόνων και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων. Εκτιμώ ότι εφόσον θεσπισθούν ενιαίοι κανόνες και εξειδικευθεί ο αλγόριθμος υπολογισμού προστίμων για όλη την επικράτεια, με βάση την εμπειρία μας από τη Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, είναι εφικτή η συγκέντρωση ποσού άνω των 200000 ευρώ ανά έτος μόνο για παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 3199/2003 που σχετίζονται με μη τήρηση όρων αδειδότησης ενώ πρόστιμα που αφορούν ρύπανση νερών μπορεί να είναι πολλαπλάσια (ειδικά αυτά μπορούν να αποδίδονται στο "Πράσινο Ταμείο" και όχι στο προτεινόμενο "Γαλάζιο Ταμείο"). Με εκτίμηση Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης & Ελέγχου Ποιότητας και Ποσότητας Υδάτων Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 12/07/2010