• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΦωτάκης' | 13 Ιουλίου 2010, 12:36

    1)Ασφαλώς τα νομικά ζητήματα θέλουν αυθεντική ερμηνεία και επιστημονική αρτιότητα αλλά στην θέση του δικηγόρου "μέλους του τοπικού Δ.Σ" καλό είναι να διορθωθεί σε"μέλος της ομάδας εκ των δικηγόρων του Δημοσίου του νομού". 2)Να μην προκληθεί επιπλέον δαπάνη ως αποζημείωση αν οι συνεδριάσεις γίνονται εντός ωραρίου