• Σχόλιο του χρήστη 'Ευδοκία Αχιλλέως' | 13 Ιουλίου 2010, 13:31

    Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Δηλαδή: 1. Θα πρέπει να αναπτυχθούν και να θεσμοθετηθούν οι αλγόριθμοι με βάση τους οποίους οι διοικητικές κυρώσεις θα συμπεριλαμβάνουν το περιβαλλοντικό κόστος των δραστηριοτήτων / παραβάσεων, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το κόστος πρόληψης, παρακολούθησης και αποκατάστασης. 2. Χρειάζεται να αναπτυχθεί, ο μηχανισμός μέσω του οποίου τα άτομα / οργανισμοί / εκπρόσωποι αυτών που θα υποστούν τις αρνητικές συνέπειες των παραβάσεων να μπορούν να καταφύγουν σε κάποια αρχή για να ζητήσουν δράσεις για την αποκατάσταση των ζημιών ή την πρόληψη ατυχημάτων οι οποίες θα χρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο Ταμείο, χωρίς απαραίτητα αυτά τα άτομα /οργανισμοί να είναι δικαιούχοι προγραμμάτων. 3. Με δεδομένο ότι η κυρώσεις θα είναι ανάλογες των επιπτώσεων, το Ταμείο θα πρέπει να έχει και χωρικά (π.χ. Περιφερειακά Σκέλη ή ανά Υδατικό Διαμέρισμα), ούτως ώστε και οι πόροι να διαθέτονται ισόρροπα και σύμφωνα με την ανωτέρω αρχή. Θα πρέπει να υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ των προβλημάτων και της διάθεσης των πόρων (πέραν των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για έργα και δράσεις), για παράδειγμα τα ποσά που συγκεντρώνονται από κυρώσεις για θέματα ρύπανσης υδάτων θα πρέπει να διατίθενται για έργα απορρύπανσης αλλά και ως πόροι για παρακολούθηση και έλεγχο στο Υδατικό Διαμέρισμα το οποίο επηρεάζεται από την ρύπανση. Δρ. Ευδοκία Αχιλλέως Χημικός Μηχανικός Υπάλληλος Δ/νσης Υδάτων ΠΚΜ