• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ Θ.' | 13 Ιουλίου 2010, 22:38

    παρ. 5. Οι αντιρρήσεις εισάγονται στην ΕΠΕΑ για εξέταση χωρίς την παρουσία του ενδιαφερομένου. Είναι μια διαδικασία που στερεί το δικαίωμα του πολίτη να επιχειρηματολογήσει και να διακδικήσει την περιουσία του. Συνεπώς ΠΡΕΠΕΙ να παρευρίσκεται ο ενδιαφερόμενος για ακρόαση άλλως στερείται των δικαιωμάτων του. Επιπλέον στερείται του δικαιώματος να ασκήσει ένσταση σε Β΄βάθμια επιτροπή όπως προέβλεπε ο Ν. 998/1979. Αυτό ίσως να είναι και αντισυνταγματικό. Ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώνεται με την απόφαση της ΕΠΕΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ. Παρ. 7. Τι εννοείται δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας? Εφόσον με τη διαδικασία του Κτηματολογίου ο σκοπός ήταν και η αποσαφήνιση της ιδιοκτησίας τώρα σε τι αποσκοπεί? Απαιτείται διευκρίνιση.