• Σχόλιο του χρήστη 'Δ. ΣΤΥΛΙΑΔΟΥ' | 16 Ιουλίου 2010, 09:30

    Σύμφωνα με την παρ.7 "Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας παρά μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών". Επομένως ο ρόλος του δικηγόρου της Επιτροπής θα είναι ..... ποιός; Ο χαρακτηρισμός της έκτασης δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο οι δικηγόροι μπορούν να προσφέρουν με την επιστήμη τους. Ακόμα στην περιφέρεια είναι σίγουρο ότι τις ενστάσεις θα αναλάβουν οι δικηγόροι εκ μέρους των πολιτών. Πόσο σύννομο είναι να εξετάζουν αντιρρήσεις πελατών τους ή (για τα μάτια του κόσμου) πελατών συναδέρφων τους. Η παρουσία δικαστικού εκτός από κύρος δίνει και την βεβαιότητα εφαρμογής των νόμων. Κατά την εξέταση αντιρρήσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή μας αποδείχτηκε στην πράξη ότι η λειτουργία των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων στις οποίες συμμετείχε δικαστικός ήταν πετυχημένες και με άμεσες αποφάσεις χωρίς καθυστερήσεις. Το θέμα των μελών των επιτροπών καθώς δεν υπάρχει και δευτεροβάθμιο όργανο παρακαλώ να μελετηθεί και να ληφθεί υπόψη ο προβληματισμός που αποτυπώνεται από όλα τα σχόλια.