• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ' | 16 Ιουλίου 2010, 10:17

    Η σύνθεση της επιτροπής πρέπει να ακολουθήσει αυτή των επιτροπών του άρθρου 14 του Ν. 998/79. 1)Δεν μπορεί ο ιδιώτης δικηγόρος να αντικαταστήσει τον δικαστικό. Ακόμη και αν δεν είναι πελάτης του ο θιγόμενος μπορεί να είναι των συνεργατών του. Επιβάλλεται να προεδρεύει δικαστικός για να έχει ισχύ η απόφαση της επιτροπής. 2)Δεν μπορεί ο τοπογράφος να αντικαταστήσει τον γεωπόνο. Η ουσία της διαδικασίας είναι να χαρακτηρισθεί οποιαδήποτε έκταση Δάσος-Δασική ή Μη Δασική. Ο δασολόγος γνωρίζει το πρώτο, ο γεωπόνος γνωρίζει το δεύτερο. Ο τοπογράφος κανένα από τα δύο. 3)Ο δασολόγος θα πρέπει να έχει σοβαρή εμπειρία στην φωτοερμηνεία , αφού δεν θα έχει προφανώς τον χρόνο για να κάνει αυτοψίες.