• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ' | 16 Ιουλίου 2010, 10:13

    Το Άρθρο 26 παρ.5 "Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καταλαμβάνουν κάθε εκκρεμή διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται" καλύπτει τους δασικούς χάρτες που έχουν καταρτισθεί και θεωρηθεί τα τελευταία 10 χρόνια αλλά δεν αναρτήθηκαν ποτέ???? Οι δασικοί αυτοί χάρτες που παραδόθηκαν από τους μελετητές αλλά δεν αναρτήθηκαν ποτέ, έχουν εγκαταλειφθεί λόγω των παλινωδιών του δασικού νόμου 3208/2003. Χρειάζονται επικαιροποίηση και ενημέρωση και δεν προβλέπεται πως αυτές θα γίνουν. Πρέπει λοιπόν ο νόμος να αναφέρεται ρητά και σε αυτούς.