Άρθρο 26 – Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

1. Το άρθρο 27 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275) καταργείται.
Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή στο άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 13 έως 22 του παρόντος κεφαλαίου.
2. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 27Α του ν. 2664/1998.
3. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Νομών ενσωματώνονται αυτοδικαίως στις Διευθύνσεις Δασών των Περιφερειών και μπορούν να λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες Δασικών Χαρτογραφήσεων της Περιφέρειας.
Όπου στις ισχύουσες διατάξεις γίνεται αναφορά στο ειδικό Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Νομών και των Περιφερειών που συστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998, εννοείται εφεξής η Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας.
5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καταλαμβάνουν κάθε εκκρεμή διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται.
6. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται για την ρύθμιση ειδικών θεμάτων του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται για τα θέματα αυτά οι υφιστάμενες κανονιστικές πράξεις, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

  • 17 Ιουλίου 2010, 20:51 | ΚΩΣΤΑΣ

    είναι δυνατόν μετά από 10 χρόνια ίδρυσης των τμημάτων χαρτογραφήσεων αυτά ουσιαστικά να καταργούνται? Απογυμνώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη των δασαρχών και διευθυντών και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τώρα που τα βαφτίζουν αποκεντρωμενες υπηρεσίες? φοβάμαι ότι ο όγκος δουλειάς που θα πέσει στις περιφέρειες που θα ελέγχουν πλέον 10 νομούς θα είναι απίστευτος

  • 16 Ιουλίου 2010, 10:13 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ

    Το Άρθρο 26 παρ.5 «Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καταλαμβάνουν κάθε εκκρεμή διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται» καλύπτει τους δασικούς χάρτες που έχουν καταρτισθεί και θεωρηθεί τα τελευταία 10 χρόνια αλλά δεν αναρτήθηκαν ποτέ????
    Οι δασικοί αυτοί χάρτες που παραδόθηκαν από τους μελετητές αλλά δεν αναρτήθηκαν ποτέ, έχουν εγκαταλειφθεί λόγω των παλινωδιών του δασικού νόμου 3208/2003. Χρειάζονται επικαιροποίηση και ενημέρωση και δεν προβλέπεται πως αυτές θα γίνουν. Πρέπει λοιπόν ο νόμος να αναφέρεται ρητά και σε αυτούς.