• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ' | 17 Ιουλίου 2010, 01:09

    Θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά πράγματα ως δασολόγος και μέλος επιτροπών επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων. Ο δασικός χάρτης θα δείχνει που υπάρχει "δάσος και δασική έκταση" και που "Μή δασική έκταση". Σε τι λοιπόν συνίσταται μια αντίρρηση?? Στο μεγαλύτερο μέρος τους οι αντιρρήσεις θα ισχυρίζονται ότι κακώς χαρακτηρίστηκε κάποια περιοχή ως "δάσος και δασική έκταση". Ποιός λοιπόν θα κρίνει τον ισχυρισμό αυτό αν είναι σωστός?? Ο ιδιοκτήτης ή ο διεκδικητής της έκτασης που κάνει τήν αντίρρηση ή ο δικηγόρος της επιτροπής?. Με τι κριτήριο?? Τους ισχυρισμούς ότι καλλιεργούνταν η έκταση από τον παππού του?? Έπειτα ο κύριος όγκος των διαφωνιών δεν είναι σχετικά με την σημερινή μορφή τής έκτασης. Ελάχιστοι θα ισχυρίζονταν μπροστά σε ένα δάσος ότι δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι το παρελθόν. Πως βλέπουμε το παρελθόν?? Κοιτώντας αεροφωτογραφίες. Από το 1938,1945, 1960 κ.λ.π. Μόνο λοιπόν ο δασολόγος γνωρίζει πως γίνεται αυτό. Τι θα εξετάσουν τα υπόλοιπα μέλη?? Μήπως θα ήταν χρήσιμος ένα ιδιώτης δασολόγος σε αντιδιαστολή με αυτόν του δημοσίου?? Οι οποίοι θα πρέπει να πείσουν το τρίτο μέλος που πρέπει να είναι οπωσδήποτε δικαστικός. Γνωρίζουν οι πολίτες που θα κάνουν αντιρρήσεις ότι για να χαρακτηρισθεί μια έκταση ως "δάσος ή δασική έκταση" αρκεί να διαπιστωθεί ότι έστω και μια περίοδο μόνο στο διάστημα της έρευνας ήταν η έκταση τέτοια?? Ότι μπορεί π.χ. να είναι αλήθεια ότι έσπερναν πατάτες το 1945 και το 1960 αλλά το 1975 ήταν δασική έκταση?? Ότι το πουρνάρι σε άλλες εκτάσεις είναι δασική έκταση και σε άλλες όχι??