• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ' | 17 Ιουλίου 2010, 21:29

    Θεωρώ πολύ καινοτόμο τη διάταξη με τον ορισμό δικηγόρου στις επιτροπές. Τα μέχρι τώρα σχόλια βάλουν κατά ανεπίτρεπτο τρόπο κατά των δικηγόρων. Όμως θεωρώ ότι η παρουσία εμπείρου στο αντικείμενο Δικηγόρου θα βοηθήσει πολύ στη λήψη απόφασης. Εξ άλλου τα νομικά θέματα που ανακύπτουν στις επιτροπές μόνο ένας νομικός μπορεί να τα λύσει. Θεωρώ ότι ο Δικηγόρος πρέπει να προεδρεύει στην επιτροπή και όχι ο δασολόγος. Μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα τις αντιρρήσεις δίκαζε ένας Ειρηνοδίκης σε πρώτο βαθμό και το Πολυμελές Πρωτοδικείο σε δεύτερο βαθμό. Θεωρώ ότι δεν απαιτούνται στην επιτροπή περισσότεροι από ένας Δασολόγος. Επίσης πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει ειδική εισήγηση απο τον Δασολόγο για την εξεταζόμενη υπόθεση και για ποιους λόγους ζητείται η παραδοχή των αντιρρήσεων ή η απόρριψή τους .΄Οπως επίσης και απο τους μηχανικό και δικηγόρο για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Επίσης πρέπει υποχρεωτικά να καλείται ο ενδιαφερόμενος κατά τη συζήτηση των αντιρρήσεών του. Τέλος πρέπει να δοθεί δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο αλλά και στο Δημόσιο της κρίσης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης από το αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο.