• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΛ ΕΞΩΡ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ' | 18 Ιουλίου 2010, 16:23

    Πρέπει για να ισχύσει το τεκμήριο της αντικειμενικότητας στις επιτροπές να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν αντιρρήσεις όπου θα αποδεικνύεται και η μορφή της εξεταζόμενης περιοχής άλλως θα υπάρξουν αμφισβητήσεις. Κατά την εξέταση της αντίρρησης πρέπει να αποδεικνύεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν είναι άλλα από τις αεροφωτογραφίες η μορφή της περιοχής. Επίσης η απόφαση της επιτροπης να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο πριν την κύρωση του Δασικού χάρτη. Ωστόσο βάσει του Ν 998/1979 αν κατά τη διαδικάσία πράξης χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο κάποιου η ιδιοκτησία χαρακτηρίζετο δασική έκανε ένσταση σε Ββάθμο επιτροπή. Τώρα όπως φαίνεται το χάνει αυτό το δικαίωμα.