• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Νικολάου' | 18 Ιουλίου 2010, 18:35

    Ειδικότερα, θα πρέπει να γίνει η πρόβλεψη ώστε οι υποχρεώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών που έχουν αναληφθεί μέχρι την ίδρυση του νέου ΝΠΔΔ, ΠΤ, θα καταβληθούν από το νέο ΠΤ. Δηλαδή να είναι πιο σαφής η διατύπωση. Το "εντάσσονται σε μεταβατικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα που εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ." αφήνει ερωτηματικά για την διαδικασία, πώς εντάσσονται, ποιος θα κάνει την εισήγηση, υποβάλονται ως ένα πρόγραμμα...;