• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 19 Ιουλίου 2010, 18:42

    Άρθρο 6 - παράγραφος 2 – εδάφιο δ Θα ήταν σκόπιμο ο «Οδηγός Διαχείρισης Πράσινων Παρεμβάσεων» να τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση πριν την έκδοσή του.