• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 19 Ιουλίου 2010, 18:48

    Άρθρο 18 - παράγραφος 1 Χρήσιμη θα ήταν η θέσπιση ειδικής προθεσμίας, εντός της οποίας οι εκάστοτε Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων θα οφείλουν να απαντούν επί των υποβληθεισών αντιρρήσεων. Από προηγούμενη εμπειρία προκύπτει, ότι η διαμόρφωση κρίσης από τις υπάρχουσες Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων μπορεί να καθυστερήσει για πέντε και πλέον χρόνια.