• Σχόλιο του χρήστη 'Ιορδάνης Τζαμτζής' | 19 Ιουλίου 2010, 20:45

    Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την παρακολούθηση των εισερχόμενων στο Πράσινο Ταμείο πόρων. Θα πρέπει να υπάρξουν ξεχωριστοί κωδικοί ελέγχου των εσόδων του (από ποιες δράσεις προέρχονται), καθώς και των εξόδων του (σε ποιες δράσεις δαπανώνται). Εφόσον υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον και δεδομένου της πραγματικότητας των τελευταίων χρόνων που χαρακτηρίζεται από την πενιχρή χρηματοδότηση του δασικού τομέα, προτείνω την ενσωμάτωση στον παρόντα νόμο των των διατάξεων των παρ.3,4 και 5 του αρθ.8 του Ν.3208/2003 που ορίζει τον τρόπο διάθεσης των πόρων του Ειδικού Φορέα Δασών, εξασφαλίζοντας πως τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των δασών θα αποδίδονται αποκλειστικά και μόνο, απαγορευμένης κάθε άλλης χρήσης τους, στον δασικό τομέα.