• Σχόλιο του χρήστη 'Λάζαρος Γεωργιάδης' | 19 Ιουλίου 2010, 23:25

    Σχόλιο ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ: Προτείνεται η θέσπιση Πόρου Αντιστάθμισης Περιβαλλοντικών Απωλειών από μεγάλα τεχνικά έργα με στόχο την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων και Δράσεων Αντιστάθμισης Περιβαλλοντικών Απωλειών στην ίδια ή ευρύτερη περιοχή του έργου.