• Σχόλιο του χρήστη 'Εμμανουέλα Βερνάδου' | 20 Ιουλίου 2010, 00:50

    Αξιότιμη κα Υπουργέ, είνα ζητούμενο οι πόροι του ταμείου να διατεθούν σε υποβαθμισμένες περιοχές όπως η περιοχή του Μεταξουργείου αλλά και περιοχές που αναπτύχθηκαν άναρχα, είναι πολυπληθείς και δεν πληρούν ούτε τις βασικές υποδομές(αποχέτευση, χώροι πρασίνου, σχολεία, δρόμοι κα), όπως ο οικισμός Βιολί Χαράκι στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου και να μην καταναλωθούν για πολιτικές σκοπιμότητες όπως μέχρι σήμερα.Επίσης, είναι αίτημα των καιρών να υπάρχει διαφάνεια και αιτιολόγηση των προγραμμάτων. Τέλος, είναι ευκαιρία για την ανάδειξη της ελλήνικής αρχιτεκτονικής να επιλεγούν οι μελέτες με διαγωνισμούς. Με εκτίμηση Εμμανουέλα Βερνάδου