• Σχόλιο του χρήστη 'Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ.' | 3 Σεπτεμβρίου 2010, 14:45

    Σχόλιο επί του άρθρου 12 παρ.4. Δεν καθορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο Διαχειριστής εκδίδει την δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Σχόλιο επί του άρθρου 12 παρ.5β. Δεν καθορίζεται χρονικό όριο για την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης .