• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΤΑΕΝ' | 6 Σεπτεμβρίου 2010, 09:30

    5) Άρθρο 12, παρ. 4: Να διαγραφεί η φράση «από την Ρ.Α.Ε.» στο δεύτερο εδάφιο. Τα τοπογραφικά που συνοδεύουν την απόφαση ΕΠΟ είναι θεωρημένα από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Δεν χρειάζεται η θεώρηση της Ρ.Α.Ε. 6) Άρθρο 12, παρ. 4: Στην αρχή της πέμπτης παραγράφου του κειμένου να τεθεί προθεσμία στο Διαχειριστή ως εξής: «Ο αρμόδιος Διαχειριστής αποφασίζει, εντός προθεσμίας 45 ημερών, για τη χορήγηση δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης στους σταθμούς που έχουν ήδη λάβει Άδεια Παραγωγής, εξετάζοντας ……..» 7) Άρθρο 12, παρ. 6: Η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να ελεγχθεί σε σχέση με το πνεύμα των μεταβατικών διατάξεων του ν.3734/2009 που ενσωματώθηκαν στις παρ. 7 και 8 του αρ. 15 του ν.3851/2010. 8) Άρθρο 12, παρ. 7: Να διευκρινισθεί ως εξής : «Μετά την οριστικοποίηση της Προσφοράς Σύνδεσης, για οποιαδήποτε τροποποίηση…..».