• Σχόλιο του χρήστη 'ΗΛΙΑΣ ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ' | 6 Σεπτεμβρίου 2010, 12:17

    Με βάση το σχόλιό μας στην παράγραφο 7, όπου ζητάμε η χρονική ισχύς της Α.Ε. να είναι (υπό αντικειμενικές προϋποθέσεις) μεγαλύτερη από 2 έτη, ζητάμε συνακόλουθα και η διάρκεια της Προσφοράς Σύνδεσης να ισχύει για λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ήτοι για πέντε (5) έτη από την οριστικοποίησή της και να δεσμεύει τον Διαχειριστή και τον δικαιούχο. Για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ TOMH ΑΒΕΤΕ Ηλίας Κακιόπουλος, BSc(Math), MSc (Fin), MBA (Fin) Αγ. Λαύρας 23, ΤΚ 141 21, Ηράκλειο Αττικής, τηλ. 210 2837371, φαξ. 210 2837372, κιν. 6944 154 210, email : HLIAS1971@YAHOO.GR