• Σχόλιο του χρήστη 'Κονταράτος Αναστάσιος' | 6 Σεπτεμβρίου 2010, 17:19

    Παρ. 4 Δεν αναφέρεται το χρονικό διάστημα για την έκδοση δεσμευτικής προσφοράς απο την χρονική στιγμή του αιτήματος παρ. 4α Δεν διευκρινίζεται εάν απαιτείται απόφαση Ε.Π.Ο. και για τα έργα Σύνδεσης ώστε να καταστεί δεσμευτική και οριστική η Προσφορά Σύνδεσης. παρ 5δ Εφόσον διαφοροποιείται η δεσμευτική προσφορά από την αρχική, ο χρόνος αδειοδότησης για ΕΠΟ των έργων σύνδεσης μετά την δεσμευτική προσφορά δεν πρέπει να συνυπολογίζεται στη διάρκεια ισχύος της δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης.