• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.' | 6 Σεπτεμβρίου 2010, 17:14

    Άρθρο 12 Διαδικασία διατύπωσης Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Δεν φαίνεται να υπάρχει, κατά την άποψή μας λανθασμένα, θεώρηση διαγράμματος σύνδεσης σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο από τον αρμόδιο Διαχειριστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/οικ. 13310/18.6.2007 (ΦΕΚ 1153 Β).