• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΤΑ' | 6 Σεπτεμβρίου 2010, 19:55

    Δεδομένου ότι, στην παράγραφο 4 του Άρθρου 12, ορίζεται ότι η οριστική προσφορά σύνδεσης λαμβάνει υπόψη της έργα μεταφοράς που έχουν ενταχθεί σε ΜΑΣΜ, μόνο αν τα έργα αυτά βρίσκονται σε ανάπτυξη ή και κατασκευή και μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος περάτωσής τους, είναι απαραίτητη για λόγους διαφάνειας η δημοσίευση των αναλυτικών στοιχείων και χρονοδιαγραμμάτων των έργων της ΜΑΣΜ, ώστε να είναι σαφές με αντικειμενικό τρόπο, ανά πάσα στιγμή, ποια έργα της ΜΑΣΜ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να γνωρίζει ο επενδυτικός κόσμος ακριβώς τα περιθώρια διασύνδεσης και τη δυνατότητα απορρόφησης έργων ΑΠΕ στα διάφορα σημεία του δικτύου. Στην παράγραφο 5 του Άρθρου 12 περίπτωση δ , ορίζεται ότι ο χρόνος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων σύνδεσης δεν συνιστά λόγο παράτασης της ισχύος δεσμευτικής και οριστικής προσφοράς Σύνδεσης η οποία είναι 4ετής. Η πρόβλεψη αυτή θα ήταν απολύτως αποδεκτή και λογική από την πλευρά του νομοθέτη, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται δεσμευτικός χρόνος τροποποίησης της ΕΠΟ λόγω συνοδών έργων, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται ούτε στην παρούσα ΥΑ ούτε στο Ν. 3851/2010. Ως εκ τούτου υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, λόγω καθυστέρησης στην τροποποίηση της ΕΠΟ και στην έκδοση της επικείμενης άδειας εγκατάστασης, ο χρόνος ισχύος της δεσμευτικής προσφοράς να εκπνέει σχεδόν μαζί με την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, ή εν πάση περιπτώσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά την έκδοσή της.