• Σχόλιο του χρήστη 'Νικολέτα Ζενέτου' | 6 Δεκεμβρίου 2010, 19:17

    Σχετικά με το Σχέδιο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για το Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης στο Δήμο Αθηναίων θα ήθελα να επισημάνω κάποια σημεία που πιστεύω θα πρέπει να ενταχθούν στον σχεδιασμό, την διαχείριση αλλά και τη λειτουργία του έργου αυτού. Τα σημεία είναι τα εξής:  Καταρχήν οποιεσδήποτε πολιτικές και αν ακολουθηθούν θα πρέπει να δίνουν λύσεις στα προβλήματα της περιοχής και όχι να διοχετεύουν και άλλα. πχ. Σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή δεν προωθείς δράσεις που συσσωρεύουν πολύ κόσμο για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Οποιαδήποτε χρήση γης και αν γίνει στην περιοχή θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη καταρχήν στις ανάγκες και προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας. Οι χρήσεις που θα εντάσσονται μέσα στο σχέδιο θα πρέπει να έχουν ως κύριο μέλημα τους την αναβάθμιση και την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Θα πρέπει δηλαδή οι δράσεις αυτές να περιέχουν τα χαρακτηριστικά τις κοινωνίας στην οποία και απευθύνονται. Προωθώντας και διαφυλάσσοντας κάθε φορά την ιστορικότητα και την εξέλιξη του τόπου.  Η ανάπλαση και η χρήση γης αλλά και οι δραστηριότητες που θα εμπεριέχονται στο σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονομική ευημερία, την πολιτιστική άνθηση, την κοινωνική ισότητα, και τέλος την χωροταξική ομοιομορφία.  Θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του σχεδίου για την ανάπλαση. Θα πρέπει αυτό που θα αποφασιστεί να γίνει (σαν δράσεις)να έχει ως κέντρο αναφοράς το παρόν και εδικά το μέλλον. Θα πρέπει δηλαδή η ανάπλαση να δίνει λύσεις για το παρόν αλλά και να προωθεί ουσιαστικά το μέλλον.  Οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό σχέδιο αποφασιστεί για τις εγκαταστάσεις που θα αποτελέσουν και τη βάση της ανάπλασης θα πρέπει να σέβονται τα τοπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά αλλά και να προωθούν το αστικό τοπίο σε νέες προκλήσεις και εικόνες.  Η κοινωνική συνοχή και συμμετοχή θα πρέπει να είναι ο βασικός άξονας γύρο από τον οποίο θα σχεδιαστεί η οποιαδήποτε χρήση γης. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει αρκετές απόψεις για το περιεχόμενο αυτής της ανάπλασης. Θα πρέπει όμως οι απόψεις αυτές και τέλος οι αποφάσεις να προσανατολίζονται στην ουσιαστική αλλαγή του αστικού τοπίου και την κοινωνική συμμετοχή.  Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι η ανάπλαση μιας περιοχής δεν εξαντλείτε στην χωροταξική της υποδομή αλλά βασίζεται στην κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική της αναβάθμιση. Όσο όμορφα και λειτουργικά αστικά κέντρα και να υπάρξουν, όσες πολιτιστικές και οικονομικές ευκαιρίες και αν δοθούν, αν η ανάπλαση δεν βασίζεται στο τρίπτυχο Άνθρωπός – Περιβάλλον – και στις μεταξύ τους Σχέσεις καμία αναγέννηση του αστικού χώρου δεν θα είναι ολοκληρωμένη και δεν θα λειτουργήσει σε βάθος χρόνου.  Τέλος θα με βάση τα παραπάνω θα ήθελα να τονίσω ότι οποιαδήποτε ανάπλαση περιοχής δεν εντάσσει στο σχεδιασμό της τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής την οποία και καλείτε να αναπλάσει, αλλά απλά προσπαθεί να αναπτύξει την περιοχή έχοντας ως μέτρο την γενική οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάκαμψη το μόνο που καταφέρνει κάθε φορά είναι να διοχετεύει το πρόβλημα απλά ποιο δίπλα. Σας ευχαριστώ Νικολέτα Ζενέτου Σύμβουλος Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Αστικής Αναγέννησης