• Σχόλιο του χρήστη 'Τάκης Ευθυμίου' | 6 Δεκεμβρίου 2010, 23:24

    Εξυπακούεται ότι είναι νόμιμη- και ίσως επιβεβλημένη η μεταφορά κοινωφελών χρήσεων (πχ αθλητικών εγκαταστάσεων) από την Λ. Αλεξάνδρας σε άλλο χώρο τού Δημοσίου όπως ο Ελαιώνας, αρκεί κατά την μεταφορά να μην μειώνονται ή να εκχωρούνται δικαιώματα τού Δημοσίου σε ιδιώτες (και μάλιστα χωρίς πρόβλεψη για αποζημίωση τού Δημοσίου) και να μην δίδεται η δυνατότητα υποθήκευσης της παραχωρούμενης εκτάσεως έναντι δανείου, όπως έχει γίνει κατά καιρούς... Παρατήρηση: Ο χώρος τού γηπέδου τής Λ. Αλεξάνδρας από ανεπίτρεπτη άγνοια όποιου συνέγραψε την αιτιολογική έκθεση, χαρακτηρίζεται ως απλό «ΟΤ», ενώ είναι γνωστό σε κάθε έναν σχετικό με τα πολεοδομικά ότι κάθε κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος οφείλει ΠΑΝΤΑ να αναφέρεται με τον πλήρη του χαρακτηρισμό πχ «Κοινωφελής Χώρος-Αθλοπαιδιές». Αλλιώς δημιουργείται η παραπλανητική εντύπωση στον κόσμο ότι ο χώρος τού γηπέδου τής Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι απλό ΟΤ δηλ. ιδιωτικός χώρος (πχ τής ΠΑΟ ΠΑΕ) και παραχωρείται χαριστικά σε κοινή χρήση από τον ιστορικό Αθλητικό Όμιλο (νυν Ανώνυμη Εταιρία) που έδρευε στους Αμπελοκήπους. Όπως ξέρουν πολύ καλά οι υπάλληλοι στις αρμόδιες Υπηρεσίες τού ΥΠΕΚΑ, ο χώρος στην Λ. Αλεξάνδρας ήταν εξ αρχής τού Δημοσίου και παραχωρήθηκε στο αθλητικό σωματείο (τότε μη κερδοσκοπικό, όχι ανώνυμη εταιρία) «Παναθηναϊκός ΑΟ» για χρήση και όχι κατά κυριότητα.