• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Μπούρκα' | 12 Απριλίου 2011, 10:40

    Το άρθρο αυτό χρειάζεται βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα: - Δεν ορίζονται οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία. Εμμέσως εννοείται ότι αφορά όλες αυτές που υποβάλουν ΜΠΕ και υπάγονται στις κατηγορίες της ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. - Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ΕΠΟ. Πώς θα αποστείλουν τα στοιχεία αυτά μέσω του ΕΔΠΠ; - Το ΕΔΠΠ θα πρέπει να δίνεται στους ορισμούς και όχι να χρησιμοποιείται στο άρθρο αυτό, ενώ επεξηγείται στο άρθρο 26. - Θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για όλους τους ΦοΔΣΑ που διαχειρίζονται αστικά απόβλητα να καταχωρούν ετησίως στο ΕΔΠΠ στοιχεία για τις συλλεγόμενες ποσότητες από ζυγολόγια ΧΥΤΑ, εισερχόμενες ποσότητες σε μονάδες επεξεργασίας, παραγόμενα δευτερογενή προϊόντα . - Θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη και για τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που εγκρίνονται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ, να καταχωρούν όλες τις πληροφορίες, επίσης, στο ΕΔΠΠ.