• Σχόλιο του χρήστη 'Σταυρούλα Μπαραφάκα, TERRA NOVA Ε.Π.Ε.' | 13 Απριλίου 2011, 15:35

    Παράγραφος 4(VI). "Σε περίπτωση δήλωσης αναληθών στοιχείων από το μελετητή, σχετικά με τα αναφερόμενα στα άρθρα 23, 25 του παρόντος νόμου,..." Θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής: "Σε περίπτωση δήλωσης αναληθών στοιχείων με υπαιτιότητα του μελετητή, σχετικά με τα αναφερόμενα στα άρθρα 23, 25 του παρόντος νόμου,..."