• Σχόλιο του χρήστη 'Β. Τσάδαρη' | 13 Απριλίου 2011, 17:22

    §3 Να διαγραφεί. §5 Να διαγραφεί. §15 Να διαγραφεί η φράση: «Οι ποσότητες υγρών εκροών που απορρίπτονται ετησίως στους αποδέκτες επιβεβαιώνονται με δήλωση του υπόχρεου στην ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων.» Αιτιολόγηση: Οι υγρές εκροές που απορρίπτονται αποτελούν υδατικά απόβλητα, τα οποία πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου, συνεπώς δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση δήλωσής τους στην Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων. Σε ένα βιομηχανικό συγκρότημα που έχει μεγάλο αριθμό ρευμάτων αποβλήτων, είναι ιδιαίτερα δυσχερής, αν όχι αδύνατη, η τεκμηρίωση στη ΜΠΕ όλων των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων με τη χρήση ισοζυγίων μάζας. Ιδιαίτερα στα έργα που αναθέτονται με «το κλειδί στο χέρι» με διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, στη φάση υποβολής της ΜΠΕ δεν είναι ακόμη γνωστή ούτε η ισχύς της εγκατάστασης. Συνεπώς στη φάση αυτή είναι γνωστά γενικά στοιχεία. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της τελικής ποιότητας των επεξεργασμένων αποβλήτων και όχι τόσο στον τρόπο κατεργασίας των διαφορετικών ρευμάτων των αποβλήτων, τις ποσότητες και τους κωδικούς (και μάλιστα σε εξαψήφια μορφή). Στην ΑΕΠΟ να αναφέρεται ενδεικτικός κατάλογος με τα βασικότερα απόβλητα και ίσως όχι σε όλες τις περιπτώσεις με εξαψήφιο κωδικό. Σε περίπτωση που ένα απόβλητο έχει ξεχαστεί ή με αλλαγή χρήσης ενός υλικού θα παραχθεί ένα άλλο απόβλητο που απαιτεί παρόμοια διαχείριση, η εγκατάσταση είναι αυτομάτως παράνομη. Ενδεικτικά αναφέρεται ενδεχόμενη αλλαγή του τύπου του ορυκτέλαιου που χρησιμοποιεί μια εγκατάσταση. Θα πρέπει τότε να αλλάξει η ΑΕΠΟ, αλλιώς η εγκατάσταση θα είναι παράνομη.