• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Λουκάτος' | 13 Απριλίου 2011, 21:09

    εκτός από την ευθύνη του μελετητή συντάκτη της ΜΠΕ ή της κατηγοριοποίησης αποβλήτων, υπάρχει και η ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων και της αρμόδιας αρχής.