• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Δρ.Πολιτκός Μηχ/κος' | 18 Μαΐου 2011, 00:50

    ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΑΦΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Όταν στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στην δεκαετία του ‘90 απελευθέρωσαν την αγορά ενέργειας, υπό τύπο χρηματιστηρίου, δηλ. άφησαν ελεύθερη την διακύμανση τιμών πώλησης βάσει της εκάστοτε τρέχουσας προσφοράς-ζήτησης, οι προμηθευτές σύντομα ‘έσπρωξαν’ τεχνητά και σταδιακά τις τιμές του ρεύματος σε υπερβολικές τιμές. Κύριοι λόγοι αύξησης των τιμών ήταν η δημιουργία καρτέλ μεταξύ των προμηθευτών-παραγωγών ενέργειας με αποτέλεσμα την για μακρές περιόδους τεχνητή έλλειψη ρεύματος. Ως αιτία έλλειψης εμφάνιζαν ψεύτικες εργασίες, δήθεν συντήρησης, των μονάδων παραγωγής, σε βαθμό που έως και ένα πρωτοφανές ποσοστό, 25% του συνόλου των εργοστασίων παραγωγής ρεύματος, να παρουσιάζονται ταυτόχρονα υπό συντήρηση, για μακρές περιόδους, ανίκανα να συνεισφέρουν στην ζήτηση. Ξεπέρασαν τότε οι τιμές, κατά τις ώρες αιχμής, κάθε λογικό όριο, ακόμα και πάνω από τα $1500/ΚWh……….ποσό αστρονομικό για μια κιλοβατώρα, με άμεσο αποτέλεσμα τον υπερ-τριπλασιασμό των λογαριασμών ρεύματος στους καταναλωτές. Τέτοια παιχνίδια ίσως επαναληφθούν μελλοντικά και εδώ και γι’ αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί πάση θυσία μια ανώτατη τιμή-πλαφόν, από το κράτος. Έτσι, οι παραγωγοί ρεύματος, αντί να ονειρεύονται υπερκέρδη από την σταδιακή χειραγώγηση της αγοράς, να περιορίζονται αναγκαστικά στην κερδοφορία που θα απορρέει από την καλύτερη διαχείριση αλλά και την διαρκή βελτίωση της τεχνολογίας των μονάδων παραγωγής. Σας ευχαριστώ,